پرینتر سه بعدی ، اسکنر سه بعدی ، نمایشگاه صنعت

مهر ۱۲, ۱۳۹۶

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران