هنرستان

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵
تصاویر برگزاری کارگاه آموزشی پرینتر سه بعدی در هنرستان آیت ا... طالقانی منطقه 5 تهران

کارگاه آموزشی هنرستان طالقانی