اسکنر سه بعدی

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵
تصاویر بازدید دانشجویان دانشکده ولیعصر از کارگاه پرینتر و اسکنر های سه بعدی

بازدید دانشجویان دانشکده ولیعصر

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵
پوستر چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور در چهارمین نمایشگاه ساخت ایران